Muối và đường nhân tạo hại thận

Bác sĩ Julie Lin và Gary Curhan đã nghiên cứu hơn 3.000 phụ nữ tham gia vào chương trình nghiên cứu sức khỏe điều dưỡng nhằm xác định tác động của muối natri và nước ngọt lên chức năng thận.

Theo nội dung 2 bài báo cáo được trình bày tại hội thảo hằng năm của Hội Niệu học Hoa Kỳ tổ chức tại San Diego, California thì những người tiêu thụ nhiều muối natri hay uống nhiều nước ngọt đường nhân tạo trong buổi ăn dễ bị suy giảm chức năng thận hơn

Bác sĩ Julie Lin và Gary Curhan đã nghiên cứu hơn 3.000 phụ nữ tham gia vào chương trình nghiên cứu sức khỏe điều dưỡng nhằm xác định tác động của muối natri và nước ngọt lên chức năng thận.

Bác sĩ Lin nói: “Hiện nay có rất ít dữ liệu nói về vai trò của chế độ ăn trong bệnh lý thận. Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng việc tiêu thụ càng nhiều muối natri hay uống nhiều nước ngọt đường nhân tạo có liên quan đến sự gia tăng tốc độ suy giảm chức năng thận”. Các tác giả nhận thấy ngay cả ở các phụ nữ có chức năng thận tốt nhưng càng tiêu thụ nhiều muối natri trong chế độ ăn thì chức năng thận càng suy giảm nhiều hơn.

Nghiên cứu “mối liên quan giữa nước ngọt và sự suy giảm chức năng thận” đã ghi nhận có mối liên quan giữa soda có đường và vấn đề protein niệu nhưng chưa có dữ kiện về sự thay đổi chức năng thận.

Bác sĩ Lin nói khảo sát này ghi nhận có mối liên quan giữa những người uống soda từ 2 lần trở lên và sự suy giảm chức năng thận gia tăng gấp 2 lần. Cơ chế nào gây suy giảm chức năng thận khi những người tham gia nghiên cứu uống nhiều nước ngọt đường nhân tạo chưa từng được khảo sát trước đây và cần được nghiên cứu thêm.

Bác sĩ Lê Quốc Nam/ Theo NLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *